I denne oppgaven skulle jeg utvikle en ny fiktivt visuell identitet for Black Box teater. Oppgaven innebærte en fullstendig redesign av hele profilen til teateret med hesikten å skille seg ut i markedet. 

Oppdrag
Oppdrag

TILBAKE

Selvvalgt fordypningsprosjekt
Oppdrag
Oppdrag
Oppdrag
Oppdrag

TILBAKE

Oppdrag
Oppdrag
Kunde

Fiktiv kunde

Oppdrag

Identitetsdesign

Visuell kommunikasjon

Reklame

 

 

 

Black Box teater

 

FORDYPNINGSPROSJEKT
I denne oppgaven skulle jeg utvikle en ny fiktivt visuell identitet for Black Box teater. Oppgaven innebærte en fullstendig redesign av hele profilen til teateret med hesikten å skille seg ut i markedet. 

Black Box teater

 

PRODUKTSERIE
Kunde
Fiktiv kunde
Oppdrag
Visuell identitet

© Copyright 2020 Natiga
© 2020  n a t i g a
© Copyright 2020  n a t i g a
© Copyright 2020  n a t i g a
© Copyright 2020  n a t i g a
© 2020  n a t i g a

Iskaffe

 

 

© 2020  n a t i g a